پارکت

دیوارکوب
ژوئن 1, 2020
کاغذ دیواری
می 31, 2020
  اصفهان پرده

  پارکت لمینت سامارا 857


  پارکت لمینت سامارا کد 857 طرحی منحصر به فرد در بازار لمینت ایرانی است و دارای رنگ سفید و طوسی می باشد که این نوع پارکت برای محیط های ، کوچک ومحیط های کم تردد پیشنهاد می شود زیرا این کد پارکت محیط شما را بزرگتر از حد واقعی نشان می دهند.پارکت سامارا برای کسانی که طرفدار گرمایش از کف هستند گزینه بسیار مناسبی می باشد.

  دارای استاندارد ضد خش پارکت
  8 میلی متر ضخامت
  19 سانتی متر عرض هر تایل
  ۱۳۰ سانتی متر طول هر تایل
  سازگاری با سیستم گرمایش از کف


  پارکت لمینیت ویتالیتی 345


  پارکت لمینیت ویتالیتی کد 345 طرحی منحصر به فرد در بازار لمینت ایرانی است و دارای رنگ قهوه ای می باشد که این نوع پارکت برای محیط های ، کوچک ومحیط های کم تردد پیشنهاد می شود زیرا این کد پارکت محیط شما را بزرگتر از حد واقعی نشان می دهند.پارکت ویتالیتی برای کسانی که طرفدار گرمایش از کف هستند گزینه بسیار مناسبی می باشد.

  دارای استاندارد ضد خش پارکت
  8 میلی متر ضخامت
  23.8 سانتی متر عرض هر تایل
  203.9 سانتی متر طول هر تایل
  سازگاری با سیستم گرمایش از کف


  اصفهان پرده
  اصفهان پرده

  پارکت لمینیت ویتالیتی 345


  پارکت لمینیت ویتالیتی کد 345 طرحی منحصر به فرد در بازار لمینت ایرانی است و دارای رنگ قهوه ای می باشد که این نوع پارکت برای محیط های ، کوچک ومحیط های کم تردد پیشنهاد می شود زیرا این کد پارکت محیط شما را بزرگتر از حد واقعی نشان می دهند.پارکت ویتالیتی برای کسانی که طرفدار گرمایش از کف هستند گزینه بسیار مناسبی می باشد.

  دارای استاندارد ضد خش پارکت
  8 میلی متر ضخامت
  23.8 سانتی متر عرض هر تایل
  203.9 سانتی متر طول هر تایل
  سازگاری با سیستم گرمایش از کف


  اصفهان پرده

  پارکت لمینیت ویتالیتی 376


  پارکت لمینیت ویتالیتی کد 376 طرحی منحصر به فرد در بازار لمینت ایرانی است و دارای رنگ قهوه ای تیره می باشد که این نوع پارکت برای محیط های ، کوچک ومحیط های کم تردد پیشنهاد می شود زیرا این کد پارکت محیط شما را بزرگتر از حد واقعی نشان می دهند.پارکت ویتالیتی برای کسانی که طرفدار گرمایش از کف هستند گزینه بسیار مناسبی می باشد.

  دارای استاندارد ضد خش پارکت
  8 میلی متر ضخامت
  19.5 سانتی متر عرض هر تایل
  126.1 سانتی متر طول هر تایل
  سازگاری با سیستم گرمایش از کف