پرده


برای مشاهده ی انواع جنس و رنگ بندی پارچه های پرده در فروشگاه اصفهان پرده بر روی دکمه ی زیر کلیک نمایید.
اصفهان پرده مدل1

پرده مدل 1


پرده دارای آستر
نوع آستر: آستر تابیده ی براق
تور: تور راشل
پارچه ی زیرین: مخمل 3متر عرض
پارچه ی رویه : مخمل 150 متر عرض گلدوزی شده موجود در رنگ بندی های مختلف


پرده مدل 2


پرده دارای آستر
دارای حریر دونل 4 حاشیه
پارچه رویی : مخمل ساده 1.5 متر عرض قهوه ای
پارچه ی زیرین: مخمل حاشیه دار موجود در رنگ بندی
دارای کتیبه cnc


پرده مدل 2 اصفهان پرده
اصفهان پرده مدل 3

پرده مدل 3


دارای کتیبه در طرح و رنگ های مختلف
حریر دونل ترکیه ای موجود در طرح های مختلف
پارچه رویی : مخمل 3 متر عرض ترک موجود در 3 رنگ بندی
نوع دوخت : پانچ
میله ی پانچ موجود در رنگ های نقره ای و کروم


پرده مدل 4


پرده دارای آستر
نوع حریر: حریر فابی
دارای کتیبه سازگار با ریل چوبی
دارای دو پارچه ی مخمل 1/5 متر عرض
پارچه ی رویی ساتن گل دار


اصفهان پرده مدل4
اصفهان پرده مدل5

پرده مدل 5


پارچه : ابریشم طرح دار ترک موجود در 5 رنگ
نوع دوخت: پانچ
میله ی پانچ طلایی موجود در طرح های مختلف


پرده مدل 6


مدل پانچی
پارچه ی زیرین دارای طرح محو گل داماسی موجود در 3 رنگ
پارچه ی رویی مخمل طرح دار در 4 رنگ


اصفهان پرده مدل 6
مدل 7 اصفهان پرده

پرده مدل7


حریر ترکیه ای
پارچه رویی مخمل لب حاشیه 1/5 عرض در 4 رنگ


پرده مدل8


حریر فلت (صاف و بدوم چین)
دارای آستر چین خورده
دارای 2 عدد تافته
دارای 2 عدد تافته
پارچه ی رویی: مخمل
پارچه ی زیرن: ساتن


مدل 8 اصفهان پرده
مدل 9 اصفهان پرده

پرده مدل9


حریر کتان خطی ترک در طرح های مختلف
مدل پانچی
پارچه ی رویی مخمل موجود در رنگ بندی های مختلف


پرده مدل10


تور راشل لب حاشیه موجوددر رنگ بندی
در طرح ها و نقش های مختلف


مدل10 اصفهان پرده
مدل 11 اصفهان پرده

پرده مدل11


حریر فلت
دارای آستر چین خورده
دکور سمت چپ ور دانتل
دکور سمت راست مدل دو یقه 1/5 عرض پارچه مخمل طرح دار


پرده مدل12


دارای آستری براق فلت
حریر قابی
کتیبه ی چوبی دررنگ بندی های دلخواه
پارچه ی زیرین مخمل ساده 1/5 و 3 متر عرض در 60 عدد رنگ بندی
پارچه ی رویی گلدوزی 1/5 متر عرض موجود در رنگ بندی


مدل 12 اصفهان پرده
مدل 13 اصفهان پرده

پرده مدل13


تور فلت با گل های برجسته
پارچه رویی مخمل لب حاشیه 3 متر عرض موجود در رنگ بندی


پرده مدل14


حریر فلت برند برا
دارای یک حریر چین خورده در زیر
مدل پنل دار
هر پنل 1/5 متر عرض


مدل 14 اصفهان پرده